<

LOB en Technologie

Evaluatie

Evaluatie: Wat bereiken we en wat kan beter?

Nu jullie klaar zijn met de onderdelen ‘Waarom’, ‘Hoe’ en ‘Wat’ hebben jullie een doordacht en concreet plan liggen. Maar je wilt straks ook weten wat je met dat plan bereikt. Daarom is het goed al na te denken over jullie evaluatie op leerprestaties, leerkrachten en het onderwijs. Wanneer je nu bepaalt hoe je resultaten bekijkt en waardeert, kun je straks:

Om te evalueren verzamel en registreer je informatie, evalueer je deze en bepaal je vervolgstappen. Dat kun je tijdens de uitvoering doen (formatieve evaluatie) en achteraf (summatieve evaluatie). Op  basis van de vervolgstappen breng je verbeteringen aan.

We stippen het evalueren in de route maar kort aan, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Zorg ervoor dat je met elkaar bespreekt wat werkt en wat beter kan. Zo kun je samen de door jullie gestelde doelen bereiken.

————————————————————————————

Een mooi product om controleren of je de route goed hebt doorlopen is het schema van SLO. Als je het schema kan invullen dan heb je alle stappen volledig en goed doorlopen.

doorlopend-programma-voor-lob-in-bbkb