<

Hoe

Hoe houden we focus op effectiviteit?

Om te weten of jullie activiteiten effectief zijn is het belangrijk dat je de resultaten kent. Hoe gaan jullie meten of je de gestelde doelen behaalt? In de ‘Waarom’ fase heb je nagedacht over de meetbaarheid van jullie doelen. Ga wat je daar bedacht hebt samen verder concretiseren. Zo geef je invulling aan de meetbaarheid van jullie plannen.


Wil je het verschil meten tussen het aantal leerlingen dat nu voor de technieksector kiest en het aantal dat over twee jaar voor technologie gaat? Of wil je over drie jaar weten hoe groot de stijging is geweest in het aantal meisjes dat kiest voor wiskunde of natuurkunde? Door doorstroomcijfers te verzamelen en met elkaar te vergelijken kun je de effectiviteit van jullie vernieuwingen meten. Met dit stappenplan van de VO-Raad weet je hoe je deze doorstroomcijfers kunt achterhalen.

Dit is voor: schoolleiding, decanen
Kun je gebruiken als: methode
Gaat over: doorstroomcijfers

> Doorstroomcijfers en LOB


Niet alleen het onderwijs maar ook het bedrijfsleven speelt een grote rol in een succesvolle LOB-aanpak. Technische bedrijven laten jongeren kennismaken met de praktijk en brengen rolmodellen in beeld. Hoe zorg je er samen voor dat de LOB-activiteiten die de school biedt, aansluiten bij het oriëntatieproces van jongeren? En dat deze activiteiten hen helpen bij de ontwikkeling van een reëel zelf- en beroepsbeeld? Dit white paper van Techniek Talent biedt je vijf tips voor het ontwikkelen van een praktijkgericht programma.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, docenten
Kun je gebruiken als:
 inspiratie, methode
Gaat over: 
programma ontwikkeling, praktijk, bedrijfsleven

> White paper TechniekTalent: Geef jongeren ervaringen die ertoe doen


LOB kent vele facetten. Hoe zorg je ervoor dat je daar grip op krijgt? Deze compacte en overzichtelijke kaart van het project Stimulering LOB bevat 8 principes die je helpen LOB concreet te maken en effectief te sturen en handelen om de gewenste resultaten te bereiken.

Dit is voor: decanen, docenten
Kun je gebruiken als:
 inspiratie, methode
Gaat over:
positionering, betrokkenen, samenwerken

> 8 LOB principes voor in de school


Nieuwsgierig waarom leerlingen voor een bepaalde sector kiezen? En wat de invloed van PSO-lessen is op die keuze? Raadpleeg dit onderzoek onder VMBO-leerlingen voor de antwoorden op die vragen en gebruik het als voorbeeld wanneer je je eigen onderzoek uitvoert.

Dit is voor: decanen, docenten
Kun je gebruiken als:
 informatie, voorbeeld
Gaat over: 
onderzoek

> De invloed van praktische sector-oriëntatie-lessen op de sector keuze van VMBO-leerlingen in BBL en KBL