<

Hoe

Wat is de positionering van lob en technologie?

De positie van LOB in jullie school is vast al ter sprake gekomen. Bepaal nu samen welke positie past bij de nieuwe doelen die jullie gesteld hebben: welke plek moet LOB innemen? Moet het geïntegreerd zijn? Is er een verschuiving in prioriteiten nodig? Zijn jullie het eens over doelgroepen? Vorm samen een beeld van hoe LOB er binnen jullie organisatie uit moet zien.


LOB kun je op verschillende manieren vormgeven binnen jullie school. Dit document maakt onderscheid tussen vier varianten waarop je LOB kunt uitwerken, bijvoorbeeld via projecten of geheel geïntegreerd. Welke variant past goed bij dat wat jullie voor ogen hebben? Zoek in het model ook welke implicaties de verschillende varianten hebben voor jullie organisatie.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: achtergrondinformatie
Gaat over: LOB, positionering, varianten, implicaties voor de organisatie

> LOB varianten in het VMBO


In 2016 wordt het VMBO vernieuwd. Vanaf dan zal het VMBO werken met 10 profielen, bestaande uit een kern, profielmodulen en keuzevakken. Weten jullie al welke positie jullie als school innemen in deze vernieuwingen? Hoe profileren jullie je? Gebruik het materiaal op deze website om dat helder te krijgen en vast te stellen welke positie LOB in dit vernieuwde onderwijs gaat innemen.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: methode, achtergrondinformatie
Gaat over: vernieuwing VMBO, profilering school

> De vernieuwing van het VMBO


In het vernieuwde VMBO gaat LOB een belangrijke plek innemen, het gaat als een rode draad door het programma heen lopen. Dit document helpt je om het examenprogramma om te zetten naar een onderwijsprogramma. Het geeft informatie over de nieuwe examenprogramma’s en gaat in op thema’s als beleid, organisatie, competenties en doorlopende leerlijnen.

Dit is voor: schoolleiding, decanen
Kun je gebruiken als: achtergrondinformatie
Gaat over: vernieuwing VMBO, positionering LOB, vernieuwing LOB

> LOB in de nieuwe examenprogramma’s


Is het belangrijk dat jullie LOB-programma breed is, er ingeroosterde uren voor zijn en er een flinke samenhang is met andere activiteiten? Dan kun je ervoor kiezen LOB als apart vak op te nemen. Dit document bevat hier een leerplan voor en schetst een aantal praktijkvoorbeelden die je verder op weg helpen.

Dit is voor: schoolleiding, decanen
Kun je gebruiken als: achtergrondinformatie, voorbeeld
Gaat over: LOB, positionering, leerplan, voorbeeld

> LOB als vak


Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid werkt aan betere kansen op het gebied van scholing, werkgelegenheid en huisvesting in die regio. Om die reden zetten zij samen met VMBO scholen, het Albeda College, Zadkine en plaatselijke bedrijven een verbetering van LOB in. In deze folder geven ze grafisch weer hoe LOB vervlochten is in de doorlopende leerlijn, vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs tot en met het MBO. Gebruik het als inspiratie voor het vaststellen van de positionering van jullie LOB.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: achtergrondinformatie, voorbeeld
Gaat over: praktijdvoorbeeld, vernieuwd LOB, positionering, doorlopende leerlijn

 > Het project ‘Gaan voor een baan’