<

Hoe

Welke partners buiten de school betrekken we om onze doelen te realiseren?

De rollen en verantwoordelijkheden binnen jullie school staan nu vast, maar wie heb je buiten de school nodig om jullie doelen te behalen? Voor stages is een goede relatie met het bedrijfsleven bijvoorbeeld belangrijk. En bij reflectie is de rol van ouders van groot belang. Breng in kaart welke samenwerkingen jullie aan willen gaan.


Ouders zijn heel belangrijke samenwerkingspartners in het begeleiden van leerlingen naar passende keuzes. ‘Help mee bij LOB’ is een digitaal hulpmiddel voor VO-scholen om de communicatie met ouders over LOB goed in te richten. Als decaan kun je het bijvoorbeeld gebruiken om relevante informatie goed inzichtelijk te maken en ouders uit te nodigen mee na te denken over de toekomst van hun kind.

Dit is voor: decanen, mentoren
Kun je gebruiken als: methode
Gaat over: ouders, communicatie

> Digitale tool: Help mee bij LOB


Ouders zijn belangrijke samenwerkingspartners als het gaat om LOB, maar hoe betrek je ze bij het proces? In dit artikel staan 10 succesfactoren beschreven over contact leggen met ouders, de samenwerking met ouders en het werken aan toekomstperspectief. Gebruik de succesfactoren om jullie communicatie met ouders over LOB vorm te geven.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren
Kun je gebruiken als: achtergrondinformatie
Gaat over: ouderbetrokkenheid, communicatie met ouders

> 10 succesfactoren voor contact ouders school M Lusse


Wil je weten hoe andere scholen ouders betrekken bij het onderwijs en LOB? Deze site van CPS Onderwijsontwikkeling is een verzameling van artikelen met praktijkvoorbeelden, tips en onderzoeksresultaten. Neem de informatie in je op en beslis welke aspecten in het creëren van ouderbetrokkenheid ook bij jullie zouden kunnen passen.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: inspiratie, achtergrondinformatie
Gaat over: ouderbetrokkenheid, samenwerking met ouders

> 10 inspirerende artikelen over samenwerkingen met ouders


Docenten zetten regelmatig bedrijfsbezoeken in om jongeren te helpen in hun oriëntatie op loopbaan en beroep. Met kennis van zaken en een goede voorbereiding is dit een effectief instrument en kan men hier niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar gebeurt dit niet, dan is het afbreukrisico hoog en ontstaat een reëel gevaar op een negatief effect op de leerlingen.

Dit is voor: decanen, docenten
Kun je gebruiken als: methode, inspiratie
Gaat over: samenwerking met bedrijven, arbeidsrelevantie

> Whitepaper bedrijfsbezoeken: doe het goed of doe het niet


Samenwerkingen met het bedrijfsleven zijn onmisbaar in het LOB. En als je wilt dat meer leerlingen kiezen voor techniek, is een samenwerking met bedrijven uit die sector noodzakelijk. Om die reden zijn er door het hele land Technetkringen te vinden. Dat zijn netwerken die de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in een specifieke regio bevorderen. Sluit als school aan bij één van deze kringen of richt zelf een kring op om de samenwerking in jullie regio te versterken.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, docenten
Kun je gebruiken als: methode, inspiratie
Gaat over: bedrijfsleven, samenwerking

> Technetkringen


Praktijkleren staat centraal in jullie onderwijs. Het SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, werkt aan de beste praktijkopleidingen die uitzicht bieden op een baan. De SBB begeleidt bijvoorbeeld erkende leerbedrijven, onderhoudt kwalificatiestructuren en verzorgt arbeidsmarkt, bpv- en doelmatigheidsinformatie. Lees op de site wat het SBB voor jullie school kan betekenen.

Dit is voor: schoolleiders, decanen
Kun je gebruiken als: achtergrondinformatie
Gaat over: bedrijfsleven, samenwerking, praktijkonderwijs

> SBB: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven


Samenwerkingen met het bedrijfsleven zijn onmisbaar. Juist de ervaringen die leerlingen met behulp van die samenwerkingen op doen wegen zwaar wanneer leerlingen keuzes maken. Ben je op zoek naar een manier om de samenwerking met bedrijven in de regio te versterken? Bekijk op deze site eens hoe ze dat, met succes, in de regio Roosendaal hebben aangepakt.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, docenten
Kun je gebruiken als: inspiratie
Gaat over: bedrijfsleven, samenwerking

Het samenwerkingsplatform Ontmoetenisleren


Wie kunnen jongeren nu beter enthousiasmeren voor de techniek dan jongeren zelf? Hiervoor is Ambassadeurs van de Techniek in het leven geroepen. Ruim negentig Ambassadeurs die hart hebben voor techniek gaven afgelopen schooljaar 300 voorlichtingen aan leerlingen die voor hun sector/profielkeuze stonden.

Dit is voor: decanen, docenten
Kun je gebruiken als: voorlichting en inspiratie
Gaat over: bedrijfsleven, samenwerking

Ambassadeur Techniek Talent