<

Hoe

Wie heeft binnen onze school welke rol, ruimte en verantwoordelijkheid?

Jullie hebben doelen gesteld en om deze te bereiken heb je mensen nodig. Wie, binnen jullie school, kan welke rol vervullen in de weg die jullie voor ogen hebben? Wie heeft welke ruimte en verantwoordelijkheid? Denk hierbij niet zozeer aan specifieke taken die verdeeld moeten worden, maar aan rollen als inspirator, kartrekker en verbinder. Zo vormen jullie een kader voor hoe de menskracht binnen jullie organisatie het beste kan worden ingezet.


De positionering die jullie kiezen voor LOB in de school bepaalt welke rollen en taken er moeten worden vervuld, welke competenties er nodig zijn en welke professionalisering moet plaatsvinden. Bepaal, aan de hand van de achtergrondinformatie die dit artikel van de VO-Raad je biedt, welk LOB-schoolmodel jullie willen creëren en wat dat model van ieder van jullie vraagt.

Dit is voor: decanen
Kun je gebruiken als: achtergrondinformatie
Gaat over: LOB schoolmodellen, rollen, competenties, professionalisering

> LOB en professionaliseren: in verschillende vormen en maten


Jullie keuze voor een bepaalde positionering van LOB vraagt om het toepassen van specifieke competenties door LOB-uitvoerders. Wil jij een inschatting maken van de aanwezigheid van deze competenties binnen jullie team? Gebruik dan deze schema’s om op eenvoudige wijze jullie inzicht hierin te vergroten.

Dit is voor: decanen, schoolleiders
Kun je gebruiken als: methode
Gaat over: LOB schoolmodellen, competenties

> LOB en professionaliseren: competenties van LOB-uitvoerders


Hoe kijken leerlingen aan tegen de verschillende rollen van betrokkenen bij LOB? Welke verwachtingen hebben zij van bijvoorbeeld een docent of mentor? Het Landelijk Actie Kommitee Scholieren (LAKS) deed hier onderzoek naar en de resultaten hiervan zijn door de VO-Raad in deze vier overzichtelijke leaflets verwerkt.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: achtergrondinformatie, inspiratie
Gaat over: rolverdeling LOB, leerlingen

> LOB-rollen door de ogen van scholieren


Wil je de ruimte, rollen en verantwoordelijkheden die horen bij jullie LOB-plannen eens op een andere manier invullen? Door te denken vanuit verschillende scenario’s die situaties beschrijven, kun je rollen, ruimte en verantwoordelijkheden ook heel concreet invullen. Laat je inspireren door deze scenario’s van het Project Stimulering LOB, maar bedenk op ook vooral zelf een aantal scenario’s die precies bij  jullie teokoemstbeeld passen. Vul per scenario de rollen, verantwoordelijkheden en benodigde ruimte (tijd) in.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: methode, inspiratie
Gaat over: rolverdeling LOB

> Scenario’s voor LOB