<

LOB en Technologie

Over LOB en technologie

Over het project LOB en Technologie

De rol van technologie in onze maatschappij wordt groter en groter, maar het enthousiasme van leerlingen voor deze sector blijft achter. Daardoor groeit het gat tussen vraag en aanbod en ontstaat een tekort aan bètatechnici.

Om dit gat te dichten voert Platform Bèta Techniek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het project LOB en Technologie uit. Het doel van dit project is leerlingen te helpen zich een goed beeld te vormen van wat technologie voor onze maatschappij betekent en welke rollen ze daarin kunnen bekleden. Met een realistischer en aantrekkelijker beeld van de sector zullen leerlingen sneller kiezen voor techniek.

De plek die technologie binnen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) krijgt speelt hierin een belangrijke rol. Om schoolleiders, decanen en docenten te helpen het beleid hierop te versterken is in dit project de Routekaart ontwikkeld. Met behulp van deze Routekaart en de bijbehorende Toolbox kunnen scholen veranderingen in LOB gedegen ontwerpen en concreet maken, op een manier bij de eigen school past.

Over de Routekaart en de Toolbox

De Routekaart van het project LOB en Technologie is opgebouwd uit de onderdelen ‘Waarom’, ‘Hoe’ en ‘Wat’ en aangevuld met het onderdeel ‘Evaluatie’. Scholen die de Routekaart willen inzetten kunnen de onderdelen ook het beste in deze volgorde doorlopen. Op die manier starten zij namelijk bij de visie en werken ze vanuit daar door naar concrete activiteiten. Zo zorgen ze voor een goed doordachte en stevig gefundeerde strategie.

Samenwerking

De Routekaart en Toolbox zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillenden partijen die zich bezig houden met LOB en/of techniek en technologie:

logo_techniektalentnu_copy1_8

JetNet

7345-Logo M-Tech slogan_RGB_DEF-2

Logo - ToptechniekBedrijf - FC

logo NVvW

nvon_logo

NVS-NVL-Logo_pay-off-en-doelgroep_staand_DEF-300x122

movisie

betachallenge

Platform TL

SPV logo

Vakcollegegroep

vhto


Contact

Wil je meer weten over LOB en technologie, samenwerken of meedenken, neem dan contact met ons op via info@lobentechnologie.nl.

LOB & Technologie wordt uitgevoerd door:

Platform Bèta Techniek 
Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag
Postbus 556, 2501 CN Den Haag

Projectleiding vanuit Platform Bèta Techniek:

Jildau Vellinga
E: j.vellinga@deltapunt.nl
M: 06-15439686
T: 070-311 9770