<

Start

Start

circleKen je de Golden Circle van Simon Sinek? Dit model wordt vaak gebruikt in de commerciële sector om communicatie en marketing vorm te geven maar het is ook geschikt om tot productontwikkeling te komen. De basis van het model is dat je altijd begint te denken vanuit het waarom: ‘Waarom doe je wat je doet’. Laat je inspireren door het filmpje om jezelf te trainen in het denken vanuit het waarom en om te testen hoe je dit kan gebruiken in de ontwikkeling van jullie LOB.

> The Golden Circle


Dit is hoe de Routekaart is opgebouwd

De Routekaart is opgebouwd uit de onderdelen ‘Waarom’, ‘Hoe’ en ‘Wat’ en aangevuld met het onderdeel ‘Evaluatie’.
Je doorloopt de Routekaart ook in deze volgorde, zodat jullie LOB ontwikkelen vanuit de visie en tot aan de concrete activiteiten waarmee jullie daarop inspelen. Dat zorgt voor een goed doordachte en stevig gefundeerde strategie.


De sessie voorbereiden

  1. Stel een project- of werkgroep samen die technologie binnen jullie LOB uitwerkt. Let er daarbij op dat alle lagen van de organisatie in deze groep vertegenwoordigd zijn: leiding, decanaat, mentoraat en vakdocenten. Houd ook rekening met de verandercapaciteit  binnen jullie organisatie: zijn er personen van wie je meer verwacht en die goed passen in je groep?
  2. Nodig deze groep uit voor een werksessie rondom LOB en technologie en plan de sessie in. Dit is de sessie waarin je deze Routekaart gebruikt.
  3. Vraag alle leden van de groep om zich voor te bereiden op de bijeenkomst door na te denken over de vragen ‘Wat is de visie van de school?’, ‘Wat is de visie op LOB?’ en ‘Wat is de visie op bèta en technologie?’ Deel visiedocumenten die de leden kunnen gebruiken in voorbereiding op de werksessie.
  4. Bereid jezelf voor op de sessie door belangrijke feiten en cijfers te vergaren, bijvoorbeeld over jullie leerlingendoorstroom naar technische studies.
  5. Hang, op de dag van de werksessie, de poster in een ruimte waar je gemakkelijk met zijn allen kunt staan. Zorg ervoor dat er voldoende post it’s en stiften aanwezig zijn om de poster mee te kunnen beplakken. Reken erop dat elk onderdeel ongeveer een uur vraagt (waarom, hoe, wat) en dat je sessie dus in totaal 3 uur duurt.
  6. Plan aan het einde van de sessie samen een aantal momenten waarin je verder werkt aan dat wat je tijdens de sessie besproken hebt en je nadenkt over hoe je daarover kunt communiceren.