<

Start

Wat is de visie van de school?

Bestudeer het materiaal dat jullie als school hebben over de visie van de school. Vorm op basis daarvan een beeld van jullie visie en neem dat beeld met je mee wanneer jullie met de Routekaart starten.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: achtergrondinformatie
Gaat over: visie, profilering school

> Zie je eigen schoolgids, beleidsstukken en website