<

Waarom

Waartoe versterken we lob en technologie?

Vraag je samen af hoe de wereld er straks uit ziet. Wat hebben leerlingen nodig om in die toekomst te (over) leven? En waarom willen we dan LOB en technologie versterken? Creëer een toekomstbeeld waarop jullie met beleid en activiteiten willen inspelen.


Om een visie te vormen over hoe LOB er in de toekomst uit moet zien, is het goed te weten wat er nu gebeurt. Natuurlijk heb je daar binnen jullie school ervaring mee, maar wil je ook weten hoe LOB op andere scholen in praktijk wordt gebracht? Bekijk dan de infographic van het onderzoek van Marinka Kuijpers. Zij is hoogleraar Leeromgeving en leerloopbanen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs en dus expert op dit gebied.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: achtergrondinformatie
Gaat over: LOB, onderzoek

> Infographic LOB: loopbaanoriëntatie en begeleiding in het VMBO


Nederland barst van het talent op het gebied van wetenschap, techniek en maakonderwijs. Daarnaast zijn er vele initiatieven in het hele land om kinderen/jongeren uit te dagen op dit gebied het beste uit zichzelf te halen. Om dit inzichtelijk te maken is ScienceMakers.nl gelanceerd. Het is inspirerend om te zien en te weten wat er nu op het gebied van technologie gebeurt en hoe leerlingen hiermee aan de slag gaan.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: inspiratie, toepasbaarheid, mogelijkheden
Gaat over: technologie, moderne toepassingen

> Sander Dekker over Science Makers (filmpje)


Jullie zijn bezig je een beeld te vormen van hoe de toekomst eruit gaat zien en welke rol technologie daarin speelt. Laat je hierbij inspireren door een video die gaat over Lotus: de interactieve kunstmuur gemaakt door kunstenaar, ontwerper en architect Daan Roosegaarde. Ook dit is technologie.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: inspiratie
Gaat over: technologie, kunst, moderne toepassingen

> Video over Lotus: interactieve kunstmuur


Laat je bij het schetsen van de toekomst van jullie leerlingen inspireren door kunstenaar, ontwerper en architect Daan Roosegaarde. Hij realiseerde een fietspad dat oplicht in patronen die gebaseerd zijn op de werken van Van Gogh. Het is kunst, maar het is ook technologie.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: inspiratie
Gaat over: technologie, kunst, moderne toepassingen

> Video over het Van Gogh levend fietspad


Jullie zijn je bewust van het feit dat de technologische sector ook in de toekomst gedomineerd dreigt te gaan worden door mannen. Weinig meiden kiezen voor techniek omdat het stereotype ze vertelt dat technologie niets voor vrouwen is. Deze video van Alway’s laat zien hoe vreemd dit stereotype beeld van vrouwen is en zorgt voor extra bewustwording rondom dit thema.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: inspiratie
Gaat over: stereotypen, meisjes en techniek

> Like a Girl


David Middendorp, choreograaf werkt in zijn voorstelling, en in de repetities voorafgaand daaraan, veel met technologie. Denk aan projecties die interacteren met de dansers en het gebruik van drones. Ook heeft hij een app ontwikkeld waarmee hij een bepaalde danslijn tekent. Die lijn geeft hij mee aan een danser,  de danser interpreteert die lijn en met de choreografie die daaruit voortkomt gaan ze werken.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: inspiratie
Gaat over: technologie, kunst, creativiteit

Blue Journey