<

Waarom

Wat is ons doel?

Kijk nog eens naar wat jullie willen bereiken en welke doelen jullie daaraan gekoppeld hebben. Kun je op basis daarvan, en de visie die jullie hebben geformuleerd, eenduidig formuleren wat haalbaar en meetbaar is? Formuleer, met alle input die jullie vergaard hebben, de gezamenlijke conclusies en leidende doelen.


Dit is een stappenplan van de VO-raad dat je helpt bij het verzamelen van doorstroomcijfers. Deze cijfers vertellen je hoe jullie leerlingen het doen in het vervolgonderwijs en kun je gebruiken om doelen concreet te maken. Daarnaast kunnen deze gegevens je ook helpen bij bijvoorbeeld bewustwording van het belang van LOB, het wijzigen van je onderwijsprogramma en de afstemming met het vervolgonderwijs.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: methode
Gaat over: verzamelen doorstroomcijfers

> Doorstroomcijfers en LOB