<

Waarom

Wat willen we bereiken?

Jullie hebben een toekomstbeeld geschetst op basis waarvan het belangrijk is LOB te vernieuwen. Maar wat willen jullie daarmee bereiken? Welke doelen stellen jullie, voor de lange maar ook voor de korte termijn? Lange termijn doelen geven je richting en korte termijn doelen houden de vaart in jullie proces.


Om erachter te komen wat je wilt bereiken samen is het handig te denken in kun je concrete situaties. Welke momenten of ervaringen willen jullie op school creëren en meemaken? Laat je inspireren door deze video van techniekdocent Ed van Steenbergen. Hij vertelt hoe hij van betekenis was voor een (vrouwelijke) leerling in het kennismaken met en kiezen voor techniek.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: inspiratie
Gaat over: primair proces, rol docent in LOB

> Video van een techniekdocent


 

Marinka Kuijpers is hoogleraar op het gebied van loopbaanleren. In deze video legt zij uit dat loopbaanontwikkeling gaat over vier competenties: reflecteren op kwaliteiten en motieven, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Ook benadrukt zij waarom deze competenties zo belangrijk zijn voor een leerling om de eigen loopbaan te kunnen vormgeven.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: informatie, methode
Gaat over: loopbaancompetenties, loopbaanleren, loopbaanontwikkeling

> Loopbaancompetenties en de leeromgeving van leerlingen in het beroepsonderwijs


Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid werkt aan betere kansen op het gebied van scholing, werkgelegenheid en huisvesting in die regio. Om die reden zetten zij samen met VMBO scholen, het Albeda College, Zadkine en plaatselijke bedrijven een verbetering van LOB in. In deze folder staat concreet beschreven wat ze met deze campagne willen bereiken en welke doelen ze hebben. Gebruik het als inspiratie om zelf te kunnen verwoorden wat jullie willen bereiken met LOB.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, mentoren, docenten
Kun je gebruiken als: achtergrondinformatie, voorbeeld
Gaat over: doelen, praktijkvoorbeeld, vernieuwd LOB

> Het project ‘Gaan voor een baan


Houd je, in het formuleren van een antwoord op de vraag ‘Wat willen jullie bereiken?’ ook rekening met de verschillende doelgroepen onder jullie leerlingen? Voordat je daar samen dieper op in gaat kunnen jullie ieder een diversiteitstest toen. Deze laat je zien welke vooroordelen je zelf hanteert, vaak zonder dat je dat wilt of in de gaten hebt. Misschien dat dit stukje bewustwording er bij jullie voor zorgt dat jullie, bij het vernieuwen van LOB, rekening houden met bestaande vooroordelen.

Dit is voor: schoolleiding, decanen, docenten, mentoren
Kun je gebruiken als: methode
Gaat over: bewustwording, stereotypen, doelgroepen

> Diversiteitstesten voor eigen bewustwording